การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 เปิดเผยงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2567 8
2 เปิดเผยงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 24
3 ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 115
4 เปิดเผยงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2567 45
5 เปิดเผยงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2566 59
6 เปิดเผยงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน2566 52
7 เปิดเผยงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2566 48
8 เปิดเผยงบทดลอง และแสดงรายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2566 81
9 เปิดเผยงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2566 70
10 เปิดเผยงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2566 96
11 เปิดเผยงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 135
12 เปิดเผยงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2566 101