การแสดงผล

+
-

ประวัติ

ประวัติ

               ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปทุมธานี เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ตั้งอยู่เลขที่ 2/89 หมู่ที่ 2 ถนนเลียบคลองห้า ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มีเนื่้อที่ประมาณ 23 ไร่   และเริ่มเปิดดำเนินงานตามภารกิจ ให้แก่ประชาชนในจังหวัดปทุมธานีและพื้นที่ใกล้เคียง ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2543