การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินกรมพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปีพุทธศักราช 2566

8 พ.ย. 2566

มาตรการให้ความช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการสู้รบ ณ ประเทศอิสราเอล

18 ต.ค. 2566

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

6 ก.ค. 2566

ตรวจความพร้อมและความเหมาะสม การตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

29 มิ.ย. 2566

เปิดฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม สาขาการแปรรูปอาหาร ภายใต้โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

25 พ.ย. 2564

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

26 ต.ค. 2564

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี เปิดอบรมหลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าประจำชุมชน ภายใต้โครงการ PEA พัฒนาชุมชน มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน ปี 2564

25 ต.ค. 2564

กิจกรรมวันรักต้นไม้ ประจำปี 2564

20 ต.ค. 2564

โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ประจำปี 2565

7 ต.ค. 2564