การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย จัดพิธีถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

2 มี.ค. 2567

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลข่าวสาร

1 มี.ค. 2567

เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 5/2567

1 มี.ค. 2567

สัมภาษณ์สดรายการผู้ว่าราชการจังหวัดพบชาวหนองคาย (special) ในประเด็น “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" 2 มีนาคม 2567

1 มี.ค. 2567

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 3/ 2567

29 ก.พ. 2567

เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อสวดสาธยายถวายเป็นพระราชกุศลพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

29 ก.พ. 2567

จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ ตามประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง หนองคายเมืองแห่งการออกกำลังกาย “Nong Khai The city of Exercise”

28 ก.พ. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทพระสมด็จพระะพุทธเลิศล้านภาลัย

24 ก.พ. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 (ครั้งที่ 2/2567)

23 ก.พ. 2567