การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สพร. 42 หนองคาย มอบชุดเครื่องมือพื้นฐานในการประกอบอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะให้แก่แรงงานนอกระบบที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการแปรรูปเนื้อสัตว์และการตลาดออนไลน์ จำนวน 30 ชั่วโมง

17 มี.ค. 2566

งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2566

8 ก.พ. 2566

งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2565

8 ก.พ. 2566

งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

8 ก.พ. 2566

เปิดฝึกอบรม ยกระดับฝีมือ สาขาการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ ภายใต้โครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21

2 ธ.ค. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

25 พ.ย. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษา ภาคบังคับจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/2566

23 พ.ย. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย ร่วมหารือแนวทางการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านเทคโนโลยี

22 พ.ย. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย เปิดฝึกอบรมโครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1

22 พ.ย. 2565