การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

25 พ.ย. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษา ภาคบังคับจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/2566

23 พ.ย. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย ร่วมหารือแนวทางการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านเทคโนโลยี

22 พ.ย. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย เปิดฝึกอบรมโครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1

22 พ.ย. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย เปิดฝึกอบรมโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี สาขาการเชื่อมแม็ก ให้แก่แรงงานในสถานประกอบกิจการ

8 พ.ย. 2565

งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2565

3 พ.ย. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย ฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาการทำเบเกอรี่

31 ต.ค. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคาย ประจำเดือน ตุลาคม 2565

28 ต.ค. 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

25 ต.ค. 2565