การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร 30 ปกติ 23 เมษายน 2567 26 เมษายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย สมัคร