การแสดงผล

+
-

กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ลำดับ สาขา รุ่นที่ วันทดสอบ หน่วยงาน
1 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 3 7 เม.ย. 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย สมัคร