การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : สพร. 42 หนองคาย พัฒนาทักษะอาชีพให้แก่บุคลากรของประเทศเพื่อนบ้าน (สปป.ลาว)

รายละเอียดวีดีทัศน์ :