การแสดงผล

+
-

แบบสอบถามออนไลน์

สรุปแบบสอบถามออนไลน์

ช่างที่ท่านชอบคือ
ช่างที่ประชาชนนิยมเรียนคือ
1. ช่างซ่อมรถยนต์
88%
2.ช่างเชื่อม
62%
3.ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
100%
6.ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
88%
7.ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
12%
5.ผู้ประกอบอาหารไทย
62%
8. ช่างเสริมสวย
25%
ทั้งหมด:35
กลับ