หมายเลขแบบสอบถามชื่อแบบสอบถามเลขตัวเลือกชื่อตัวเลือกเลขคำตอบชื่อคำตอบจำนวนคำตอบเปอร์เซ็นต์คำตอบ
925ช่างที่ประชาชนนิยมเรียนคือ7271. ช่างซ่อมรถยนต์5611. ช่างซ่อมรถยนต์7700%
925ช่างที่ประชาชนนิยมเรียนคือ7282.ช่างเชื่อม3552.ช่างเชื่อม5500%
925ช่างที่ประชาชนนิยมเรียนคือ7293.ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์3873.ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์7700%
925ช่างที่ประชาชนนิยมเรียนคือ7304.นวดแผนไทย_4.นวดแผนไทย00%
925ช่างที่ประชาชนนิยมเรียนคือ7326.ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร4176.ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร7700%
925ช่างที่ประชาชนนิยมเรียนคือ7337.ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ15617.ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ1100%
925ช่างที่ประชาชนนิยมเรียนคือ7315.ผู้ประกอบอาหารไทย34145.ผู้ประกอบอาหารไทย5500%
925ช่างที่ประชาชนนิยมเรียนคือ7348. ช่างเสริมสวย2598. ช่างเสริมสวย2200%