การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นายอาซือมิง - หนิเน๊าะ

หลักสูตรที่จบ

หลักสูตรฝึกเสริม สาขาช่างเชื่อมไฟฟ้าด้วยมือ และหลักสูตรฝึกเสริม สาขาช่างพ่นสีในงานปิโตรเลียม

เบอร์โทรศัพท์

-

อีเมล์

-

ที่อยู๋

23/5 ม.3 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120

ประวัติ

เกิดเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2534 ปัจจุบันอายุ 24 ปี จบมัธยมศึกษาปีที่ 3

จบแล้วไปทำอะไร

ช่างพ่นสี บริษัท เดบโบร่าห์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

ประสบความสำเร็จอย่างไร

มีรายเงินเดือนประมาณ 25,000 บาท โดยมีวุฒิการศึกษาเพียง ม.3 และได้ทำงานกับบริษัทชั้นนำทางอุตสาหกรรมปิโตรเลียม และส่งเงินกลับมาดูแลครอบครัว