การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นายแวหมัด - บินแวอาลี

หลักสูตรที่จบ

หลักสูตรฝึกเสริม สาขาช่างก่อสร้าง และหลักสูตรฝึกเสริม สาขาช่างพ่นสีในงานอุตสาหกรรม

เบอร์โทรศัพท์

-

อีเมล์

-

ที่อยู๋

9/2 หมู่ 5 ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

ประวัติ

เกิดเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2537 ปัจจุบันอายุ 21 ปี จบประถมศึกษาปีที่ 6

จบแล้วไปทำอะไร

ช่างพ่นสี บริษัท เดบโบร่าห์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

ประสบความสำเร็จอย่างไร

มีรายเงินเดือนประมาณ 25,000 บาท โดยมีวุฒิการศึกษาเพียง ป.6 และได้ทำงานกับบริษัทชั้นนำทางอุตสาหกรรมปิโตรเลียม และส่งเงินกลับมาดูแลครอบครัว