การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นายวิรัช - ฉิมสุข

หลักสูตรที่จบ

หลักสูตรเตรียมเข้าทำงานสาขาเทคนิคงานปูน

เบอร์โทรศัพท์

0892549874

อีเมล์

isd8@hotmail.co.th

ที่อยู๋

159 ม.1 ถ.สายเอเชีย ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

ประวัติ

- เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง - หจก.วี.เอ็น.ดี.เอ็นจิเนียริ่ง จ.ขอนแก่น

จบแล้วไปทำอะไร

- เป็นผู้ประมูลงานก่อสร้างให้กับหจก.เทคนิคพัฒนาการช่าง จ.หนองคาย - ปัจจุบันทำงานกับ หจก.อุดรเพทาย จ.อุดรธานี

ประสบความสำเร็จอย่างไร

- ประสบความสำเร็จในการนำความรู้ จากการฝึกอบรมมาประกอบอาชีพการงาน มีความเป็นอยู่ที่มั่นคง และมีรายได้ดีเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับการฝึกอบรม - แนะนำบุคคลที่ว่างงานเข้ารับการฝึกอบรมที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน