การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นายสุขสันต์ - หาญลำยวง

หลักสูตรที่จบ

เตรียมเข้าทำงาน สาขา ช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

เบอร์โทรศัพท์

2844500580

อีเมล์

Suksan_tiger@hotmail.com

ที่อยู๋

โทร 0844500580 พื้นที่่ให้บริการ จังหวัดกำแพงเพชร , จังหวัดนครสวรรค์ , จังหวัดชัยนาท สปป. ลาว

ประวัติ

จบการศึกษาระดับ ปวช.สาขาช่างไฟฟฟ้า จบการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๑ ผ่านการประเมินการรับรองความรู้ ความสามารถ สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑ ปัจจุบัน ดำเนินธุรกิจส่วนตัวในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและปรับอากาศ

จบแล้วไปทำอะไร

ผู้ให้บริการติดตั้งและซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ ระบบโซล่าร์เซลล์

ประสบความสำเร็จอย่างไร

สร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างประเทศ ไทย และ สปป.ลาว