การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 การซ่อมและบำรุงรักษาอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (โดรน) 30 ปกติ 9 กุมภาพันธ์ 2566 12 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
2 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 30 ปกติ 12 กุมภาพันธ์ 2566 25 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม เต็ม
3 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 30 ปกติ 15 พฤษภาคม 2566 19 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม เต็ม
4 PLC ระดับ 1 30 ปกติ 12 มิถุนายน 2566 16 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม เต็ม