การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 การพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Java ขั้นพื้นฐาน 30 ออนไลน์ 6 สิงหาคม 2565 13 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม เต็ม