การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 30 ปกติ 16 มีนาคม 2567 24 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม เต็ม
2 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (ผู้ฝึกในเขตพื้นที่มหาสารคามเท่านั้น จำนวน 20 คน) 30 ปกติ 18 เมษายน 2567 22 เมษายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม เต็ม
3 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ(ฝึกในเขตพื้นที่มหาสารคามเท่านั้น จำนวน 20 คน) 280 ปกติ 22 เมษายน 2567 21 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
4 ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ (ฝึกในเขตพื้นที่มหาสารคามเท่านั้น จำนวน 20 คน) 280 ปกติ 22 เมษายน 2567 21 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
5 ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก(ฝึกในเขตพื้นที่มหาสารคามเท่านั้น จำนวน 20 คน) 280 ปกติ 22 เมษายน 2567 21 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
6 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร(ฝึกในเขตพื้นที่มหาสารคามเท่านั้น จำนวน 20 คน) 280 ปกติ 22 เมษายน 2567 21 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
7 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ปกติ 23 เมษายน 2567 27 เมษายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม เต็ม
8 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ปกติ 13 พฤษภาคม 2567 17 พฤษภาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม เต็ม
9 การใช้ฟังก์ชั่นและบริหารข้อมูลด้วย Microsoft Excel ขั้นสูง(Advance Excel) 30 ปกติ 13 พฤษภาคม 2567 17 พฤษภาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร