การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 เทคนิคการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop 30 ออนไลน์ 12 มิถุนายน 2566 21 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน เต็ม