การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ปกติ 22 กรกฎาคม 2567 23 สิงหาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน สมัคร