การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ