การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ติดตาม ผู้จบการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ติดตาม ผู้จบการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน