การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 ช่างเชื่อม 280 ปกติ 8 พฤษภาคม 2566 7 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เต็ม
2 ช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์ 280 ปกติ 8 พฤษภาคม 2566 10 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เต็ม
3 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 ปกติ 8 พฤษภาคม 2566 10 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เต็ม
4 ช่างปูกระเบี้อง 30 ปกติ 3 กรกฎาคม 2566 7 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เต็ม
5 ช่างปูกระเบี้อง 30 ปกติ 21 สิงหาคม 2566 25 สิงหาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เต็ม