การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 ภาษาเกาหลีสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ 30 ปกติ 6 ธันวาคม 2565 10 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เต็ม
2 ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 30 ปกติ 7 ธันวาคม 2565 11 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เต็ม
3 ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 30 ปกติ 7 ธันวาคม 2565 11 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เต็ม
4 ช่างเย็บด้วยจักรปักด้วยมือ 30 ปกติ 12 ธันวาคม 2565 16 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เต็ม
5 ช่างซ่อมรถยนต์ 30 ปกติ 13 ธันวาคม 2565 17 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เต็ม
6 การเชื่อมไฟฟ้าสำหรับงานโครงสร้าง 30 ปกติ 15 ธันวาคม 2565 19 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เต็ม
7 ช่างแต่งผมบุรุษ 30 ปกติ 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เต็ม
8 การประกอบขนมอบ 30 ปกติ 21 ธันวาคม 2565 25 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เต็ม
9 ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น 30 ปกติ 9 มกราคม 2566 13 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เต็ม
10 การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ปกติ 16 มกราคม 2566 20 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เต็ม
11 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ รองรับเกษตรอัจฉริยะ 30 ปกติ 13 กุมภาพันธ์ 2566 17 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เต็ม
12 การขายของออนไลน์ 30 ปกติ 6 มีนาคม 2566 10 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เต็ม
13 ช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์ 280 ปกติ 8 พฤษภาคม 2566 10 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เต็ม
14 ช่างเชื่อม 280 ปกติ 8 พฤษภาคม 2566 7 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เต็ม
15 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 ปกติ 8 พฤษภาคม 2566 10 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เต็ม
16 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 ปกติ 8 พฤษภาคม 2566 12 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เต็ม
17 ช่างปูกระเบี้อง 30 ปกติ 3 กรกฎาคม 2566 7 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เต็ม
18 ช่างปูกระเบี้อง 30 ปกติ 21 สิงหาคม 2566 25 สิงหาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เต็ม