การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นายสุบิน - นนทคำจันทร์

หลักสูตรที่จบ

ช่างประกอบโครงอลูมิเนียม

เบอร์โทรศัพท์

0898424386

อีเมล์

alu@gmail.com

ที่อยู๋

342 หมู่ 2 ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

ประวัติ

2542 : จบฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน

จบแล้วไปทำอะไร

รับเหมา

ประสบความสำเร็จอย่างไร

รับเหมางานติดตั้งอลูมิเนียม