การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นายศรีการ - ญาณศิริ

หลักสูตรที่จบ

สาขาช่างประกอบโครงอลูมิเนียม

เบอร์โทรศัพท์

0821243897

อีเมล์

Jaras.dsd@gmail.com

ที่อยู๋

204 ม.5 บ้านบึงวิชัย ต.บึงวิชัย อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

ประวัติ

จบฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน

จบแล้วไปทำอะไร

รับเหมาอลูมิเนียม

ประสบความสำเร็จอย่างไร

เปิดร้านเป็นของตัวเองและรับเหมางานอลูมิเนียม