การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นายนรินทรง - ยิ้มแย้ม

หลักสูตรที่จบ

เตรียมเข้าทำงานช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ

เบอร์โทรศัพท์

0837595983

อีเมล์

test@gmail.com

ที่อยู๋

สระบุรี

ประวัติ

2550 : ผ่านการฝึกอบรมเตรียมเข้าทำงานช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ

จบแล้วไปทำอะไร

ติดตั้งแก๊สรถยนต์

ประสบความสำเร็จอย่างไร

เปิดกิจการ หจก.รุ่งเจริญออโต้เซอส์ แอนด์ เซอร์วิส 2 สาขา -สาขาใหญ่ สระบุรี -สาขา กาฬสินธุ์