การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
13 เทรนด์ตลาดแรงงานกับทางเลือกสู่ “อาชีพอิสระ” ใน Gig Economy.pdf 331
14 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พ.ค.2563.pdf 1818
15 5. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร.pdf 1381
16 ศักยภาพแรงงาน_1.pdf 1803
17 เกษตรไทย_5.pdf 1545
18 Trade War_edited _6.pdf 2189
19 FW Youth_4.pdf 684
20 Blockchain_7.pdf 1808
21 พรบ คอมพิวเตอร์.pdf 5605
22 เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ.pptx 7248
23 คู่มือติดต่อราชการ กศป._27102557142808_.pdf 3543
24 คู่มือติดต่อราชการ กศป..pdf 3645