การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พ.ค.2563.pdf 692
2 5. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร.pdf 898
3 ศักยภาพแรงงาน_1.pdf 1081
4 เกษตรไทย_5.pdf 903
5 Trade War_edited _6.pdf 1702
6 FW Youth_4.pdf 433
7 Blockchain_7.pdf 978
8 พรบ คอมพิวเตอร์.pdf 5091
9 เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ.pptx 6368
10 คู่มือติดต่อราชการ กศป..pdf 3394
11 25570313-01.pdf 3395
12 คู่มือติดต่อราชการ กศป._27102557142808_.pdf 3349