การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อ หลังจบการศึกษาภาคบังคับ ??

รายละเอียดวีดีทัศน์ : จบม.3ไม่ได้เรียนต่อ ไปได้ต่อแบบไม่มีอะไรกั้น