การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุุมพร

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เริ่มก่อสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2534  ตั้งอยู่เลขที่ 219 ม.10  ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร บนเนื้อที่ 15 ไร่ 3 งานเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและเริ่ม ดำเนินการให้บริการฝึกอาชีพเมื่อเดือน มีนาคม 2537