การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี เรื่อง การขาดทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ

18 ธ.ค. 2566 107

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ และดูแลต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1 พ.ย. 2566 79

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดฝึกอบรมเครื่องปรับอากาศระบบ VRV/VRF จํานวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2 ธ.ค. 2565 273

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

28 พ.ย. 2565 242

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ และดูแลต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27 ต.ค. 2565 286

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ และดูแลต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3 ต.ค. 2565 4,258

ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ ( e-bidding )

4 มี.ค. 2565 491

ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ ( e-bidding )

28 ก.พ. 2565 454

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

15 ก.พ. 2565 471

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

4 ก.พ. 2565 485

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: บิ๊กแจ็ค ตอน 2 รับรองความรู้ความสามารถ

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: พิธีปิดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคกลาง

บริการประชาชนและสถานประกอบการ