การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ ( e-bidding )

4 มี.ค. 2565 143

ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ ( e-bidding )

28 ก.พ. 2565 113

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

15 ก.พ. 2565 128

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

4 ก.พ. 2565 130

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาชุดฝึกโซล่าเซลล์ระบบ On-Grid / Off-Grid และการพัฒนาระบบ IOT จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ ( e-bidding )

19 ม.ค. 2565 166

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี เรื่อง การขาดทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ

1 ก.พ. 2564 661

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมาปรับปรุงห้องฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ ( e-bidding )

25 ม.ค. 2564 466

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ ( e-bidding )

8 ม.ค. 2564 432

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ ( e-bidding )

23 ธ.ค. 2563 472

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ ( e-bidding )

3 ธ.ค. 2563 429

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: บิ๊กแจ็ค ตอน 2 รับรองความรู้ความสามารถ

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: บรรยากาศงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคกลาง

บริการประชาชนและสถานประกอบการ