การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

30 มี.ค. 2566 57

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ทดสอบความรู้ความสามารถ

20 มี.ค. 2566 219

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

14 มี.ค. 2566 170

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

28 ก.พ. 2566 97

ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดฝึกอบรมเครื่องปรับอากาศระบบ VRV/VRF จํานวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2 ธ.ค. 2565 92

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

28 พ.ย. 2565 83

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ และดูแลต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27 ต.ค. 2565 128

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ และดูแลต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3 ต.ค. 2565 134

ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ ( e-bidding )

4 มี.ค. 2565 316

ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ ( e-bidding )

28 ก.พ. 2565 250

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

15 ก.พ. 2565 272

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

4 ก.พ. 2565 272

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาชุดฝึกโซล่าเซลล์ระบบ On-Grid / Off-Grid และการพัฒนาระบบ IOT จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ ( e-bidding )

19 ม.ค. 2565 314

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี เรื่อง การขาดทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ

1 ก.พ. 2564 827

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: บิ๊กแจ็ค ตอน 2 รับรองความรู้ความสามารถ

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: พิธีปิดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคกลาง

บริการประชาชนและสถานประกอบการ