การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : มารยาทในการรับโทรศัพท์ ข้อควรปฏิบัติเมื่อเป็นผู้รับสาย วิธีรับโทรศัพท์ให้ถูกต้อง

รายละเอียดวีดีทัศน์ :