การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นายบรรพต - เกตุประทุม

หลักสูตรที่จบ

หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ ๑

เบอร์โทรศัพท์

092-6851327

อีเมล์

-

ที่อยู๋

95 หมู่ 6 ตำบลเทพนิมิต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 23150

ประวัติ

-จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 จากโรงเรียนสะตอวิทยาคม พ.ศ.2551 -จบหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 จากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี

จบแล้วไปทำอะไร

รับจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ

ประสบความสำเร็จอย่างไร

รับจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ