การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นายดิษฐ์ - สาธุกิจชัย

หลักสูตรที่จบ

หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

เบอร์โทรศัพท์

089-7602442

อีเมล์

-

ที่อยู๋

7/3 ถนนสุขุมวิท ตำบลขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110

ประวัติ

- จบการศึกษาชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง จากวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พ.ศ.2541 - จบการฝึกหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 จากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี พ.ศ.2558

จบแล้วไปทำอะไร

-ทำสวน -ค้าขาย -รับจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ

ประสบความสำเร็จอย่างไร

ได้มีอาชีพเสริม