การแสดงผล

+
-

ถาม/ตอบ

หมวดหมู่กระดานสนทนากรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน โพสต์ล่าสุด
ร้องเรียนการให้บริการ/ข้อเสนอแนะ
0 กระทู้
0 ตอบ
กระทู้ล่าสุด
23 มีนาคม 2564
โดย
มาตรฐานฝีมือแรงงาน
เรื่องสาขาอาชีพ เรื่องศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เรื่องสถานทดสอบฝีมือคนหางาน เรื่อง รับรองมาตรฐาน
0 กระทู้
0 ตอบ
กระทู้ล่าสุด
28 มีนาคม 2564
โดย
พูดคุย/สอบถาม
0 กระทู้
0 ตอบ
กระทู้ล่าสุด
23 มีนาคม 2564
โดย
การรับรองความรู้ความสามารถ
สอบถามเกี่ยวกับการรับรองความรู้ความสามารถ
0 กระทู้
0 ตอบ
กระทู้ล่าสุด
28 มีนาคม 2564
โดย
การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
สอบถามเกี่ยวกับการฝึกอบรม
0 กระทู้
0 ตอบ
กระทู้ล่าสุด
28 มีนาคม 2564
โดย