การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 การซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า 30 ปกติ 12 ธันวาคม 2566 15 ธันวาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
2 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 18 ปกติ 19 ธันวาคม 2566 21 ธันวาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
3 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 30 ปกติ 22 มกราคม 2567 25 มกราคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม