การแสดงผล

+
-

ประวัติหน่วยงานสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา

 

ประวัติหน่วยงาน

          ในปี พ.ศ. 2534 จังหวัดฉะเชิงเทราขอให้กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย พิจารณาจัดตั้งศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา จากที่ดินสาธารณประโยชน์หนองไผ่ หมู่ 4 ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จำนวน 25 ไร่ และกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเริ่มก่อตั้งศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทราได้ในปีงบประมาณ 2536 แล้วเสร็จเริ่มดำเนินการภารกิจ กิจกรรมการพัฒนาฝีมือแรงงานได้ในวันที่ 1 สิงหาคม 2538 โดยมีจุดมุ่งเน้นเพื่อตอบสนองต่อภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดฉะเชิงเทราที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วและพัฒนากำลังแรงงานที่ขาดคุณภาพให้มีศักยภาพในการทำงานที่สูงขึ้น ได้มาตรฐานมากขึ้นมีทางเลือกในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ

          ปี พ.ศ. 2560 (วันที่ 2 ธันวาคม 2560) ได้เปลี่ยนชื่อจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา

          ปี พ.ศ. 2566 (วันที่ 6 มกราคม 2566)  ได้เปลี่ยนชื่อจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา เป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา

 

ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

     สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา 59/1 หมู่ 4 ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว ฉะเชิงเทรา 24190   

โทรศัพท์ 038-851221, 038-088001-2 โทรสาร 038-851220

เบอร์ภายใน

งานบริหารทั่วไป ต่อ 989

- งาน พ.ร.บ. / รับรองหลักสูตร ต่อ 992

- ฝึกอบรม/ฝึกอาชีพ ต่อ 995 

- ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ต่อ 996

- ประเมินความรู้ความสามารถ ต่อ 993

- แผนงานและประเมินผล ต่อ 993

 

ข้อมูลติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน

นางหนึ่งฤทัย ไกรวุฒิกิติพงษ์ มือถือ 091-7384659

นางสาวธนาทิพา ประยูรธนาไพศาล มือถือ 091-5455491