การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : VTR หลักสูตรการทำของที่ระลึก การฝึกอบรมเเรงงานผู้สูงอายุ

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

VTR หลักสูตรการทำของที่ระลึก การฝึกอบรมเเรงงานผู้สูงอายุ
 เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
https://youtu.be/SWFeCLNVN_E