การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : จัดทำสุขาลอยน้ำมอบผู้ประสบภัยน้ำท่วม

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

จากสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่หลายจังหวัด และยังมีน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนและถนน ทำให้บ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ประชาชนขาดแคลนสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นขั้นพื้นฐาน รัฐบาลภายใต้การบริหารงานของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยในสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้เป็นอย่างมาก ซึ่งสร้างความเสียหายให้แก่ประชาชนในหลายพื้นที่ และได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง¬เตรียมพร้อมทั้งกำลังคน ยานพาหนะ อุปกรณ์ เครื่องช่วยชีวิตและสิ่งของจำเป็นลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนทั่วประเทศ กระทรวงแรงงานโดย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มีนโยบายและมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ของกระทรวงแรงงาน โดยแบ่งเป็น 3 ระยะคือ 1 ระยะก่อนเกิดภัย เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ แจ้งเตือนและประชาสัมพันธ์ข่าวสารไปยังสถานประกอบการผ่านสื่อต่างๆ และจัดทำสุขาลอยน้ำ เป็นต้น 2 ระยะเกิดภัย จัดเตรียมแผนการตรวจสอบข้อมูลแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยเพื่อให้การช่วยเหลือคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน และ 3 ระยะฟื้นฟูภายหลังน้ำลด ให้บริการจัดหางานและส่งเสริมการประกอบอาชีพ จัดหน่วยให้บริการซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า จึงได้กำชับแต่ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่บูรณาการให้ความช่วยเหลือประชาชนเป็นการเร่งด่วน กรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดย นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร่งด่วน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรง¬¬¬งานบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงแรงงาน ภายใต้ชื่อโครงการ DSD จิตอาสาเพื่อสังคม จึงได้จัดทำสุขาลอยน้ำ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภาวะน้ำท่วมขังติดต่อเป็นเวลาหลายวัน หลังพบปัญหาด้านสุขอนามัย และได้จัดส่งมอบให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 2 หลัง เพื่อนำไปช่วยเหลือในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติดังกล่าวนอกจากนั้น ภายหลังน้ำลดสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์มีแผนการฟื้นฟูด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับผู้ได้รับผลกระทบ โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อแก้ปัญหาความเดือนร้อน ให้ผ่านพ้นวิกฤติจากภัยพิบัติน้ำท่วมต่อไป สำนักงานพัฒนาฝีมือเเรงงานบุรีรัมย์จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนฯ 11 ตุลาคม 2564 นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเข้าร่วมประชุมชี้แจงคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ของกระทรวงมหาดไทยณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ https://www.youtube.com/watch?v=iTrtKPQxWIU https://www.youtube.com/watch?v=-uEe1aH1B98 https://www.youtube.com/watch?v=DiOdRmNBb34 https://www.youtube.com/watch?v=T2fXGucHHGw