การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 สามารถสมัครเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ได้ทุกวันเวลาราชการ ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ ต.ห้วยราช อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 044 634 608-9 ต่อ 401 ค่าสมัครทดสอบ 100 บาท เอกสารประกอบ 1.ใบสมัครเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2.บัตรประชาชน 3.วุฒิการศึกษา 4.รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป 5.ใบรับรองประสบการณ์ทำงาน (อย่างน้อย 1 ปี) ถ้ามี