การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : นายสมพงษ์ กมลจิตรวี ให้สัมภาษณ์ วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2-3-60

รายละเอียดวีดีทัศน์ :