การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : นางรุจี พลงาม

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

นางรุจี  พลงาม ผู้รับการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา ผู้ประกอบอาหารไทย 30 ชั่วโมง ฝึกวันที่ 24 - 28 เมษายน 2560 ณ ห้องฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์