การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : นายแมน วันประโคน

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

ผู้รับการฝึก เตรียมเข้าทำงาน สาขา ช่างกลึง (ช่างกลโรงงาน) ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือรแงงานจังหวัดบุรีรัมย์ รุ่นที่ 1/2559 ฝึกอบรมภายในศูนย์ 6 เดือน และฝึกในกิจการ 2 เดือน