การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : นายศุภชาติ เหลืองรุ้งทอง

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

นายศุภชาติ เหลืองรุ้งทอง ผู้รับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพานิ­ชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ( 360 ชม.) ฝึกภายในศูนย์ฯ 3 เดือน ฝึกในกิจการ 2 เดือน ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ รุ่นที่ 1/2559