การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการติดตั้งเครื่องรดน้ำระบบอัตโนมัติ จำนวน 30 ช.ม. ระหว่างวันที่ 15 - 19 ส.ค. 2565 โดยมีนายธนวณิช ชัยชนะ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยางพาราเหล่าทอง เป็นประธานในการเปิดฝึกอบรม ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยางพาราเหล่าทอง 91 ม.10 ต.เหล่าทอง อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

15 ส.ค. 2565

วันที่ 12 ส.ค. 65 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ณ บริเวณศาลาริมแม่น้ำโขง ถนนข้าวเม่าริมโขง อ.เมือง จ.บึงกาฬ

15 ส.ค. 2565

ทดสอบมาตรฐาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

15 ส.ค. 2565

ประชุมประชาสัมพันธ์ โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล

15 ส.ค. 2565

ข่าวประกวดราคา

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 50/2565

28 มิ.ย. 2565 25

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

18 พ.ค. 2565 43

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2565

3 พ.ค. 2565 48

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝึก สาขา การทำของที่ระลึกแหล่งท่องเที่ยวหินสามวาฬ

3 พ.ค. 2565 48

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกยกระดับฝีมือ สาขา ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร

26 เม.ย. 2565 58

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค.65

19 เม.ย. 2565 54

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ.65

19 เม.ย. 2565 60

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ม.ค.65

19 เม.ย. 2565 58

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค.64

19 เม.ย. 2565 55

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย.64

19 เม.ย. 2565 55

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: "โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มสินค้าประเภทขนมและอาหารว่าง"

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: วัน "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" 2563

บริการประชาชนและสถานประกอบการ