การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วโดยรอบพื้นที่ พร้อมประตู 2 ช่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

28 มิ.ย. 2567 27

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

30 พ.ค. 2567 31

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

19 ก.ย. 2566 149

ประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารและสถานที่

1 พ.ย. 2565 248

ประกวดราคางานจัดจ้างโครงการ : งานปรับปรุงอาคารวิทยาลัยการแรงงาน

16 พ.ย. 2564 419

ประกาศยกเลิกประกวดราคางานจัดจ้างโครงการ : งานปรับปรุงอาคารวิทยาลัยการแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

8 ต.ค. 2564 437

ประกวดราคางานจัดจ้างโครงการ : งานปรับปรุงอาคารวิทยาลัยการแรงงาน

21 ก.ย. 2564 410

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

17 พ.ย. 2563 722

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

15 ม.ค. 2562 985

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

24 ธ.ค. 2561 948

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: ฝึกอบรมหลักสูตรบาริสต้า

บริการประชาชนและสถานประกอบการ