การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

19 ก.ย. 2566 74

ประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารและสถานที่

1 พ.ย. 2565 184

ประกวดราคางานจัดจ้างโครงการ : งานปรับปรุงอาคารวิทยาลัยการแรงงาน

16 พ.ย. 2564 348

ประกาศยกเลิกประกวดราคางานจัดจ้างโครงการ : งานปรับปรุงอาคารวิทยาลัยการแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

8 ต.ค. 2564 369

ประกวดราคางานจัดจ้างโครงการ : งานปรับปรุงอาคารวิทยาลัยการแรงงาน

21 ก.ย. 2564 345

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

17 พ.ย. 2563 608

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

15 ม.ค. 2562 916

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

24 ธ.ค. 2561 875

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร และสถานที่ ปีงบประมาณ 2562

22 พ.ย. 2561 1,075

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร สถานที่ และดูแลต้นไม้

14 พ.ย. 2561 942

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: ฝึกอบรมหลักสูตรบาริสต้า

บริการประชาชนและสถานประกอบการ