การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารและสถานที่

1 พ.ย. 2565 89

ประกวดราคางานจัดจ้างโครงการ : งานปรับปรุงอาคารวิทยาลัยการแรงงาน

16 พ.ย. 2564 252

ประกาศยกเลิกประกวดราคางานจัดจ้างโครงการ : งานปรับปรุงอาคารวิทยาลัยการแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

8 ต.ค. 2564 246

ประกวดราคางานจัดจ้างโครงการ : งานปรับปรุงอาคารวิทยาลัยการแรงงาน

21 ก.ย. 2564 240

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

17 พ.ย. 2563 481

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

15 ม.ค. 2562 821

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

24 ธ.ค. 2561 794

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร และสถานที่ ปีงบประมาณ 2562

22 พ.ย. 2561 956

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร สถานที่ และดูแลต้นไม้

14 พ.ย. 2561 826

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดและดูแลต้นไม้

25 ต.ค. 2561 607

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: การประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ

บริการประชาชนและสถานประกอบการ