การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคางานจัดจ้างโครงการ : งานปรับปรุงอาคารวิทยาลัยการแรงงาน

16 พ.ย. 2564 117

ประกาศยกเลิกประกวดราคางานจัดจ้างโครงการ : งานปรับปรุงอาคารวิทยาลัยการแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

8 ต.ค. 2564 129

ประกวดราคางานจัดจ้างโครงการ : งานปรับปรุงอาคารวิทยาลัยการแรงงาน

21 ก.ย. 2564 137

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

17 พ.ย. 2563 366

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

15 ม.ค. 2562 697

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

24 ธ.ค. 2561 673

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร และสถานที่ ปีงบประมาณ 2562

22 พ.ย. 2561 822

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร สถานที่ และดูแลต้นไม้

14 พ.ย. 2561 713

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดและดูแลต้นไม้

25 ต.ค. 2561 498

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดและดูแลต้นไม้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 ต.ค. 2561 475

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: การประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ

บริการประชาชนและสถานประกอบการ