การแสดงผล

+
-

ขอเชิญสมัครฝึกอบรม ทดสอบ และประเมินรับรองความรู้ความสามารถ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ ขอเชิญสมัครฝึกอบรมอาชีพ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และประเมินรับรองความรู้ความสามารถ