การแสดงผล

+
-

ติดต่อเรา

130 ม. 3 ต.ไก่คำ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

e-mail : amnatdsd.2542@gmail.com   facebook : facebook.com/DSDamnat

โทรศัพท์ 0 4552 3505-6  โทรสาร 0 4552 3507

 

 

 

ผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงาน

นายธีระวุฒิ ตะดำ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ E-mail : amnatdsd.2542@gmail.com

เบอร์ติดต่อ 0 4552 3506 - 7 ต่อ 114

Facebook : http://www.facebook.com/DSDamnat

ติดต่อเรา