การแสดงผล

+
-

ประวัติหน่วยงาน

จัดตั้งขึ้นโดยโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ ตั้งอยู่ศูนย์ราชการที่ ๒ เลขที่ ๑๓๐ หมุ่ ๓ ตำบลไก่คำ อำเถอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น ๓๓ ไร่ ๑ งาน ๖๕ ตารางวา และเริ่มให้บริการด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานแก่ประชาชนในจังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อปี ๒๕๔๓ เป็นต้นมา

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงาน

นายธีระวุฒิ  ตะดำ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ

เบอร์ติดต่อ 0 4552 3505 - 6