การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
แผนและผลการดำเนินงาน (1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65) 23/09/2565
งบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2565 14/09/2565
งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 09/08/2565
งบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2565 08/07/2565
งบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 13/06/2565
งบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2565 06/05/2565
งบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2565 08/04/2565
แผนการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2565 ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ 29/03/2565
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ 29/03/2565
งบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 11/03/2565
งบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2565 08/02/2565
รายงานสรุปผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี 2564 21/01/2565