การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สนพ.อำนาจเจริญ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

16 ก.ค. 2567

ผอ.สนพ.อำนาจเจริญ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

16 ก.ค. 2567

สนพ.อำนาจเจริญ รับมอบนโยบายและปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสอบการทำงานของแรงงานข้ามชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

5 มิ.ย. 2567

สนพ.อำนาจเจริญ จัดประชุมประจำเดือน เพื่อมอบนโยบายและติดตามงานของสำนักงานฯ

15 พ.ค. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 พ.ค. 2567

สนพ.อำนาจเจริญ ร่วมงานบวงสรวงศาลหลักเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2567

9 พ.ค. 2567

สนพ.อำนาจเจริญ ประชาสัมพันธ์ การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29 เม.ย. 2567

สนพ.อำนาจเจริญ ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่สามเณรที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ

26 เม.ย. 2567

สนพ.อำนาจเจริญ ออกหน่วยให้บริการแก่ประชาชนชนตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ประจำเดือนเมษายน)

26 เม.ย. 2567