การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นางพรรณ๊ - ธุลาไทยสง

หลักสูตรที่จบ

นวดไทยและนวดเท้าเพื่อสุขภาพ

เบอร์โทรศัพท์

0872616315

อีเมล์

-

ที่อยู๋

46 ม.1 ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

ประวัติ

จบการศึกษา ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ สถาบัน เทคนิคอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

จบแล้วไปทำอะไร

ธุรกิจสวนตัว ณ ร้านพรรณี บิวตี้

ประสบความสำเร็จอย่างไร

ได้ทำการให้บริการ แต่งผม และนวดไทย สร้างรายได้และความพอใจกับลูกค้ามากยิ่งขึ้น