การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นายสำลี - โมระดา

หลักสูตรที่จบ

ช่างซ่อมจักรยานยน

เบอร์โทรศัพท์

-

อีเมล์

-

ที่อยู๋

60 ม.4 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ประวัติ

จบ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 จังหวัดอำนาจเจริญ พ.ศ.2555

จบแล้วไปทำอะไร

ประกอบธุรกิจส่วนตัว ณ ร้านสำลีการช่าง

ประสบความสำเร็จอย่างไร

สามารถสร้างงาน/รายได้ ได้มากขึ้น ลดการสูญเสียในการปฏิบัติการ