การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลิกทรอนิกส์(e-Bidding)

8 ม.ค. 2564 261

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

5 พ.ย. 2563 271

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ

19 ต.ค. 2563 269

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ

17 ส.ค. 2563 343

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 3 (เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563)

4 ส.ค. 2563 277

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ(รถยนต์)

14 ก.ค. 2563 348

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ(รถยนต์)

4 มิ.ย. 2563 402

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

23 เม.ย. 2563 360

ประกวดราคาซื้อ รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล)

10 มี.ค. 2563 343

ประกวดราคาซื้อ รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล)

20 ก.พ. 2563 348

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: EP | 07 Windows ทำงานช้าเพราะอะไร แก้ไขอย่างไร

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: อบรมซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์

บริการประชาชนและสถานประกอบการ