การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ บำรรุงรักษษสนามหญ้า สวนหย่อม ต้นไม้ พนักงานขับรถยนต์ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17 พ.ย. 2566 41

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4

30 ต.ค. 2566 46

ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพหรือหมดความจำเป็นในการใช้งาน

22 ก.ย. 2566 102

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

27 ก.ค. 2566 94

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในราชการต่อไป จำนวน 275 รายการ

22 ส.ค. 2565 315

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลิกทรอนิกส์(e-Bidding)

8 ม.ค. 2564 676

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

5 พ.ย. 2563 751

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ

19 ต.ค. 2563 721

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ

17 ส.ค. 2563 824

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 3 (เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563)

4 ส.ค. 2563 757

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: EP | 07 Windows ทำงานช้าเพราะอะไร แก้ไขอย่างไร

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: อบรมซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์

บริการประชาชนและสถานประกอบการ