การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในราชการต่อไป จำนวน 275 รายการ

22 ส.ค. 2565 171

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลิกทรอนิกส์(e-Bidding)

8 ม.ค. 2564 513

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

5 พ.ย. 2563 539

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ

19 ต.ค. 2563 535

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ

17 ส.ค. 2563 633

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 3 (เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563)

4 ส.ค. 2563 587

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ(รถยนต์)

14 ก.ค. 2563 794

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ(รถยนต์)

4 มิ.ย. 2563 694

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

23 เม.ย. 2563 685

ประกวดราคาซื้อ รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล)

10 มี.ค. 2563 620

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: EP | 07 Windows ทำงานช้าเพราะอะไร แก้ไขอย่างไร

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: อบรมซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์

บริการประชาชนและสถานประกอบการ